ALIŞ YERİ / MEVKİ
ALIŞ TARİHİ / SAATİ
DÖNÜŞ TARİHİ / SAATİ
NEREDEN NEREYE ALIŞ TARİHİ / SAATİ
YETİŞKİN ÇOCUK

1- Kiralama fiyatı

Kayıt sırasında geçerli fiyat listesinde belirtilen fiyatlar geçerlidir. Araç kullanımıyla ilgili olarak ortaya çıkan tüm ücretler, vergiler, cezalar ve cezalar için kiralayan (bundan sonra "FR" olarak anılacaktır) sorumlu tutulduğu takdirde, bunlar FR'nin kusurundan kaynaklanmamışsa kiracı sorumludur.


2- Araç iadesi

Kiralama süresinin sonunda araçla anlaşılan yerde bulunmak kiracının sorumluluğundadır. Anlaşılan kiralama süresi 90 dakikadan fazla aşılırsa, güncel günlük kiralama ücretinin %50'si tahsil edilir. 180 dakikadan fazla aşıldığında, tam günlük kiralama ücreti tahsil edilir. Kiralama süresinin uzatılması, müsaitlik durumuna bağlı olarak kiralama süresi boyunca veya aracın iadesi sırasında FR ile görüşüldükten sonra mümkündür.


3- Ödeme yöntemi

Kiralamada, beklenen son fiyatın tutarında bir ön ödeme gereklidir, kalan ödemeler (örneğin uzatma veya araç değişikliği yoluyla) aracın iadesinde tahsil edilir. Ödeme yöntemi nakit, kredi kartı veya ön ödeme şeklindedir.


4- Rezervasyon, teslim ve iptal

Rezervasyonlar sadece fiyat grupları için bağlayıcıdır, araç tipleri için değil. Araç, kiralama başlangıcından en geç bir saat içinde teslim alınmalıdır, aksi takdirde FR, rezervasyona bağlı değildir.

4.a. İPTAL ÜCRETLERİ

Kiralama başlangıcından 28 gün öncesine kadar = ücretsiz

27 - 14 gün öncesine kadar = kiralama ücretinin %20'si

13 - 7 gün öncesine kadar = kiralama ücretinin %40'ı

6 - 2 gün öncesine kadar = kiralama ücretinin %60'ı

24 saat öncesine kadar = kiralama ücretinin %100'ü


Rezervasyonun iptal ücretleri, seyahatin yapılamayacağını veya planlanan sürücünün sağlık nedenleriyle araç kullanamayacağını kanıtlayan bir doktor raporu sunulduğunda düşer.


Aynı gün için araç başka bir yolla kiralanabilirse bu ücretler düşer.

5- Yetkili sürücüler

Araç sadece kiracı ve sözleşmede belirtilen sürücü tarafından kullanılabilir. Her zaman geçerli bir sürücü belgesi gereklidir. Kiracı, sözleşmede belirtilmemişse, FR'ye tüm sürücülerin adı ve adresini bildirmekle yükümlüdür.


6- Yasaklı Kullanım, Kısıtlamalar

Araç sadece Türkiye içinde kullanılabilir. Yasak olanlar:

· Herhangi bir test veya spor yarışmasına katılım

· Kolayca yanıcı, zehirli veya başka tehlikeli maddelerin taşınması

· Gümrük veya diğer suçların işlenmesi

· Başka bir amaçla, ücretsiz veya paralı olarak araç kiralanması

· Uygun olmayan arazide sürüş (örneğin plaj, arazi aracı kullanımı)

· Sözleşmedeki kullanımın ötesinde kullanımlar


7- Onarım

İşletme ve trafik güvenliğinin sağlanması için gereken onarımlar, kiracı tarafından 50 €'ya kadar, daha yüksek tutarlarda ancak FR ile anlaşıldıktan sonra yapılabilir. Ancak her durumda, ofisimizle görüşmenizi öneririz. Onarım maliyetleri, ilgili orijinal belge gösterildiğinde, kasıtlı veya ağır ihmalden kaynaklanmadıkça karşılanacaktır.


8- Kaza Durumunda Davranış

Kaza, yangın, hırsızlık, vahşi hayvanlar veya diğer hasar durumlarında, kiracı hemen polisi ve FR'yi bilgilendirmelidir. Polis her durumda bir alkol testi yapılacak bir kaza raporu hazırlamalıdır. Bu yapılmazsa, kiracı tüm sigorta ödemeleri dahil olmak üzere bu konuyla ilgili tüm zararlardan sorumlu olacaktır. Bu, üçüncü tarafların katılımı olmadan meydana gelen kazalarda da geçerlidir. Kiracı, herhangi bir hasar durumunda, hatta küçük bir hasarda bile, FR'ye ayrıntılı bir yazılı rapor sunmakla yükümlüdür. Kaza raporu, özellikle, tüm ilgili kişilerin adını ve adresini, tanıkların adını ve plakalarını içermelidir.


9- Sigorta kapsamı

Araç, yasal kapsama limitleri dahilinde sigortalıdır. Sözleşmeye uygun kullanım durumunda, araç için kendi katılımınızla veya katkısız tam kasko koruması vardır (bkz. Madde 5,6,8,10).


10- Kiracının Sorumluluğu

Kazalarda, kayıp, hırsızlık veya aracın yanlış kullanımı veya madde 5,6 veya 8 uyarınca sözleşmesel yükümlülüklerin ihlali durumunda, kiracı aracın tamir masraflarından veya hasarın sorumluluğundan, aracın yeniden alım maliyetinden kalan değer düşüklüğünden, çekme masraflarından, kira kaybı masraflarından, uzman ücretlerinden ve bir yönetim ücreti tutarından sorumludur. Araç belgelerinin kaybı durumunda, araç belgelerinin yeniden çıkarılma maliyetleri ve yönetim ücreti ödenmelidir. Force Rental, sözleşmede belirtilen öz katkı payından bağımsız olarak, araçtaki hasarlar için kapsamlı sigorta prensipleri çerçevesinde kiracıyı serbest bırakır. Sorumluluk feragatnamesi, Madde 5,6 ve 8'deki yükümlülüklerden muaf tutmaz. Kiracı, sözleşmesel koşulları ihlal ettiğinde, özellikle yetkisiz sürücü tarafından kullanıldığında (Madde 5) veya izin verilmeyen amaçlarla kullanıldığında (Madde 8) meydana gelen hasarlar için tamamen sorumludur. Sürücü kaza yaparsa kaçarsa veya Madde 8 hükümlerini ihlal ederse, kiracı da zarar için tamamen sorumlu olacaktır. Kiracı, özellikle alkolün neden olduğu sürüş dışı kazalar veya yükün veya yanlış yakıt ikmali nedeniyle meydana gelen hasarlar gibi kasıtlı veya ağır ihmal nedeniyle oluşan hasarlar için tamamen sorumludur. Kiracı, araçtaki cam veya lastik hasarlarından tamamen sorumludur, ancak bunun dışında yasal düzenlemeler geçerlidir.